MAJKL AJRONSAJD I JA, Marian Mayland, 14’ 52’’, Nemačka

Vraćam se u fiktivne sobe detinjstva tokom 1990-ih i razmišljam o tome šta se desilo s njihovim stanarima – adolsecentima,tehnološki potkovanim dečacima. U filmu se pominje samoubistvo.

Marian Mayland

DCP, 35mm, 14’ 52’’, 2021, Nemačka

Kontakt

Dom kulture Studentski grad,
Bulevar Zorana Đinđića 179, 11070 Novi Beograd
Telefon:+381112691442 Fax:+381113193889 Email:alternativefilmvideo@gmail.com Web:https://www.dksg.rs/
ALTERNATIVE FILM/VIDEO festival osnovan je 1982. godine u Beogradu, kao mesto susreta umetnika, teoretičara, kritičara i publike. Misija festivala bila je da teorijski zabeleži pokrete, promoviše konstruktivne vrednosti i podržava nove kreativne mogućnosti u vizuelnim medijima.
© Copyright 2022 - Dom kulture Studentski grad. Website developed by Spektrum kooperativa.
Alternative Film/Video festival

Alternative Film/Video festival