LINIJA NIJE LINIJA, Miljana Niković, Srbija, 5’ 30’’

LINIJA NIJE LINIJA nije linija već lažna romantična video-poema koja verovatno – kao i svaka druga linija – nije na liniji vaših očekivanja.

Miljana Niković

digital, 5’ 30’’, 2021, Srbija

Kontakt

Dom kulture Studentski grad,
Bulevar Zorana Đinđića 179, 11070 Novi Beograd
Telefon:+381112691442 Fax:+381113193889 Email:alternativefilmvideo@gmail.com Web:https://www.dksg.rs/
ALTERNATIVE FILM/VIDEO festival osnovan je 1982. godine u Beogradu, kao mesto susreta umetnika, teoretičara, kritičara i publike. Misija festivala bila je da teorijski zabeleži pokrete, promoviše konstruktivne vrednosti i podržava nove kreativne mogućnosti u vizuelnim medijima.
© Copyright 2022 - Dom kulture Studentski grad. Website developed by Spektrum kooperativa.
Alternative Film/Video festival

Alternative Film/Video festival